www.medresejaelbasan.com
09
OCT
2018

Dita Europiane e Gjuhëve !

Gjuha është burimi kryesor i komunikimit. Ajo është një metodë permes së cilës ne ndajmë idete dhe mendimet tona me të tjerët. Njohja e gjuhëve te huaja është një pasuri e paçmueshme. Ne kuadër të Ditës Europiane të Gjuhëve nxënëset e shkollës sonë zhvilluan një program artistik.

Language is the main source of communication. We can share our thoughts and ideas through it. Knowing more than one language is a great treasure. As Nelson Mandela says ‘If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart.’ In order to celebrates the linguistic diversity and to raise awareness of the wide variety of languages in Europe our students prepared an amazing program.

 

This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply

*

captcha *