www.medresejaelbasan.com
03
APR
2017

Bashkëpunimi me Drejtorinë e MKZ-së dhe Shkollës së mesme “Liria” Elbasan

Në bashkëpunim me Drejtorinë e MKZ-së në shkollën e Mesme Medrese ” Liria ” Elbasan u demostrua mësimi tregues për mbrojtjen kundër zjarrit . Situata të improvizuara i ngjanin një realiteti të vërtetë . Drejtori i MKZ Tajar Alla , Krye inspektori Leks Hodo , stafi i tyre dhanë për institucionin tonë një eksperiencë me vlerë për tu orientuar e vepruar në raste të tilla rreziku .

Leave a Reply

*

captcha *